2018-2019 Akademik Yılı Farabi Başvuruları

2018-2019 Akademik yılı Güz / Güz-Bahar yarıyılı başvuruları 01 Mart – 15 Mart 2018  tarihleri arasında yapılacaktır.

     Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemize GELMEK isteyen öğrencilerin başvuruları belirlenen tarihler arasında AKSİS üzerinden Online olarak alınacaktır.

     Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizden gitmek isteyen öğrenciler ise belirlenen tarihler arasında üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

2018-2019 Güz / Güz–Bahar yarıyılı kontenjanlarımız için tıklayınız.

Farabi Değişim Programı ile farklı bir üniversiteye GİTMEK isteyen öğrencilerimiz için gerekli belgeler

  • 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 adet Onaylı Transkript
  • 2 adet Disiplin Cezası Durum Belgesi
  • 2 adet Aday Öğrenci Başvuru Formu Form için tıklayınız (Formu bilgisayar ortamında doldurmanız zorunludur.)
  • 2 adet Resim

Başvuru Koşulları

* Ön lisans ve lisans öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4 olması,

* Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.5/4 olması,

* Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programdan yararlanamazlar

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.


GİTMEK isteyen öğrencilerimiz gerekli belgeleri Farabi Kurum Koordinatörlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir. Gidecek öğrenciler online başvuru yapmazlar.

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde;

1. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen devlet  üniversitelerine gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 8 ay süre ile 700.-TL,

ÜNİVERSİTE LİSTESİ

1AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİAĞRI
2ARDAHAN ÜNİVERSİTESİARDAHAN
3BATMAN ÜNİVERSİTESİBATMAN
4BAYBURT ÜNİVERSİTESİBAYBURT
5BİNGÖL ÜNİVERSİTESİBİNGÖL
6BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİBİTLİS
7ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİERZİNCAN
8GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİGÜMÜŞHANE
9HAKKARİ ÜNİVERSİTESİHAKKARİ
10IĞDIR ÜNİVERSİTESİIĞDIR
11MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİMARDİN
12MUNZUR ÜNİVERSİTESİTUNCELİ
13MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİMUŞ
14SİİRT ÜNİVERSİTESİSİİRT
15ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİŞIRNAK


b) Diğer devlet üniversitelerinde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500.-TL olarak belirlenmesi,

  1. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri,

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2018

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

4 Nisan 2018

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2018

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

9 Mayıs 2018

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

16 Mayıs 2018


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.