Hakkımızda

Farabi Değişim Programı Nedir?

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi (871-950)

Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında “Alpharabius” olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.


     Farabi Teşkilat Şeması

  •   Kurum Koordinatörü
Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN
e-posta: akmans@istanbul.edu.trTel: (212) 440 00 00 / 11243

 

  •   Ofis Koordinatörü
Halil KIR
e-posta: halkir@istanbul.edu.trTel: (212) 440 00 00/ 10702

  

  •    Ofis Memuru
Özlem YILDIRIM TOSUN
e-posta:ozlem.yildirim@istanbul.edu.tr             Tel: (212) 440 00 00 / 10703 

MİSYON


İstanbul Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü, yükseköğretim kurumları arasındaki etkileşimi arttırmayı, ülkemizin ilk ve en köklü üniversitesi olarak mevcut zenginliklerini, şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine uygun anlaşmalı olduğu diğer yükseköğretim kurumları ile paylaşmayı, Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemize gelen öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinin zenginleşmesini sağlamayı, sorgulayan, düşünen, üreten, girişimci bireyler yetiştirmeyi ve öğrencilerin geleceğe yönelik kariyer hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olma yolunda ekip ruhu içinde özverili çalışmayı kendisine misyon edinmiştir.


VİZYON

İstanbul Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü, paydaşlarımız ve öğrencilerimizin memnuniyetlerini esas alarak ülkemizde en çok tercih edilen üniversitelerden biri olmayı kendisine vizyon edinmiştir.