Bahar Yarıyılı Ders Seçme ve Dönem Sonu İşlemleri

          2019-2020 Akademik yılında Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemize gelen öğrenciler için;​ ( Hukuk Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi hariç)

AKSİS Sistemi Üzerinden Bahar Dönemi Ders Alma İşlemlerinin Başlaması: 06.02.2020

AKSİS Sistemi Üzerinden Bahar Dönemi Ders Alma İşlemleri İçin Son Gün: 12.02.2020

         Farabi Değişim Programı Kapsamında gelen öğrencilerimizin bu tarihler arasında bahar dönemi öğrenim protokollerindeki mevcut dersleri kendi şifreleri ile AKSİS sisteminden seçmeleri gerekmektedir. Ders seçimi sırasında sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz ilgili öğrenci işleri personelimizden yardım alabilirler.

* Ders değişikliği yapmak zorunda kalan öğrenciler; kendi üniversitesinin Farabi Kurum Koordinatörlüğü web sayfasından ekle/sil (3 adet) formunu doldurup gelmiş olduğu üniversitenin bölüm koordinatöründen onay aldıktan sonra üniversitemizdeki ilgili bölüm koordinatörüne imzalatarak ilgili formların asıllarını ( 3 adet ) Farabi Kurum Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

* Üniversitemize sadece Güz dönemi gelen veya Bahar döneminden feragat edecek öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını ilgili öğrenci işlerine teslim ederek ilişik kesme formu doldurmak zorundadır. Kimliklerini teslim etmeyen ve ilişik kesme formu doldurmayan öğrencilerin not dökümleri ve katılım belgesi kayıtlı oldukları üniversitenin Farabi Koordinatörlüğüne gönderilmeyecektir.

 Feragat Dilekçesi ( Bahar döneminden feragat etmek isteyen öğrenciler dolduracak)

 İlişik Kesme Formu

     Öğrenci kimlik kartlarınızı ilgili öğrenci işlerine teslim etmelisiniz. Kimliğinizi kime teslim etmişseniz ilişik kesme formunda kimliği alan personelin imzasını almalı son olarak formu bölüm koordinatörünüze imzalatmalısınız. 2 imza tamamlandıktan sonra İlişik Kesme Formu ve Feragat Dilekçesini Farabi Koordinatörlüğümüze teslim etmelisiniz.

2019-2020 Akademik yılı (GİDEN) öğrencilerin yapması gereken işlemler:

     Farabi Değişim Programı kapsamında 2019-2020 Akademik yılı sadece Güz dönemi için üniversitemizden giden ve eğitimlerini tamamlayan öğrenciler; 15 gün içerisinde öğrenci nihai raporu formunu doldurup Farabi Kurum Koordinatörlüğümüze mail veya posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

farabi@istanbul.edu.tr

Öğrenci Nihai Raporu Formu 

Feragat Dilekçesi ( Bahar döneminden feragat etmek isteyen öğrenciler dolduracak)