2019-2020 Akademik yılı Güz / Güz-Bahar Yarıyılı Başvuruları

2019-2020 Akademik yılı Güz / Güz-Bahar yarıyılı başvuruları 01 Mart – 15 Mart 2019  tarihleri arasında alınacaktır.

     Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemize GELMEK isteyen öğrencilerin başvuruları belirlenen tarihler arasında AKSİS üzerinden Online olarak alınacaktır.

     Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizden gitmek isteyen öğrenciler ise belirlenen tarihler arasında üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Gitmek isteyen öğrenciler online başvuru yapamazlar.

2019-2020 Güz / Güz–Bahar Yarıyılı Kontenjanlarımız için TIKLAYINIZ.

Farabi Değişim Programı Protokolü İmzalan Üniversiteler için  TIKLAYINIZ.

Farabi Değişim Programı ile farklı bir üniversiteye GİTMEK isteyen öğrencilerimiz için gerekli belgeler:

  • 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 adet Onaylı Transkript
  • 2 adet Disiplin Cezası Durum Belgesi
  • 2 adet Aday Öğrenci Başvuru Formu TIKLAYINIZ. (Formu bilgisayar ortamında doldurmanız ve resminizi yapıştırmanız zorunludur.)

Başvuru Koşulları


* Ön lisans ve lisans öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4 olması,

* Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.5/4 olması,

* Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programdan yararlanamazlar

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.


18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde;

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;


1.  Değişime katılacak tüm öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 4 ay süre ile 600,00 TL olarak belirlenmesine,

2.   2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri,

 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2019

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

04 Nisan 2019

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2019

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

09 Mayıs 2019

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

16 Mayıs 2019


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 06.02.2019 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.