2019-2020 Akademik Yılı Gelen Öğrenci Kesin Kayıt Tarihleri

Farabi Değişim Programı Kapsamında 2019-2020 Akademik yılı için üniversitemize gelecek öğrencilerin yapması gereken işlemler;

Kabul edilen öğrenciler aşağıda ilan edilen kayıt tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğünden Kabul Belgesi ve Öğrenim Protokollerinin birer nüshalarını alarak ilgili öğrenci işlerinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır. Kesin kayıtları yapılan öğrencilerin ders seçimleri Öğrenim Protokolüne bağlı kalınarak AKSİS üzerinden ilgili öğrenci işleri tarafından yapılacaktır.

Öğrenim Protokolü ile AKSİS üzerinden seçilen dersler birebir aynı olmak zorundadır. Ders değişikliği yapmak zorunda kalan öğrenciler, kendi üniversitesin Farabi web sayfasında yer alan Ekle- Sil Formunu 3 adet bilgisayar ortamında doldurup üniversitemiz bölüm koordinatörüne imzalatarak koordinatörlüğümüze teslim edecektir.

Kesin kayıt işlemi ve ders seçimi işlemini tamamlayan öğrenciler online başvuru sürecindeki kullanıcı adı ve şifreleriyle AKSİS Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapabilirler.

Kabul edilen tüm öğrencilerin bilgileri Koordinatörlüğümüzde mevcut olduğundan öğrencilerimizin kayda gelirken öğrenci kimlik kartı için sadece 1 adet vesikalık resim getirmeleri yeterlidir.

Not: Farabi Kurum Koordinatörlüğünden Öğrenim Protokolünü ve Kabul Belgesini almayan öğrenciler, ilgili öğrenci işlerinde kesin kayıt yaptıramaz. Şahsen kayıt yaptırmaya gelemeyecek öğrenciler noter onaylı vekâlet vermesi koşuluyla kaydını yaptırabilir.

2019-2020 AKADEMİK YILI KAYIT TARİHLERİ

Hukuk Fakültesi

27.09.2019 – 30.09.2019 tarihleri arası

İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA)

3. Sınıf öğrencileri için; 09.09.2019  – 10.09.2019  tarihleri arası

4. 5. Sınıf öğrencileri için; 02.09.2019 – 03.09.2019 tarihleri arası

Devlet Konservatuvarı

09.09.2019  – 10.09.2019 tarihleri arası


Yukarıda belirtilen Fakülteler hariç tüm öğrenciler için kayıt tarihleri; 

16.09.2019 - 18.09.2019 tarihleri arasındadır.

 

Not: Gelecek öğrencilerin yukarıda verilen tarihlere bağlı kalarak kayıt işlemlerini yaptırmaları zorunludur. İlgili tarihler arasında kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarından Feragat etmiş sayılacaklardır.