Farabi Kontenjan ve Koordinatör Güncellenmesi Hk.

     Farabi Değişim Programı kapsamında 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için değişime katılabilecek öğrenci sayıları ve sürelerine ilişkin kontenjan talep formu ile koordinatör tespit formlarının Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulları tarafından doldurulup Yönetim Kurulu Kararı alınarak 29.01.2016 tarihi mesai bitimine kadar Farabi Kurum Koordinatörlüğüne üst yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları için KOORDİNATÖR TESPİT FORMU tıklayınız.

FAKÜLTE TABLOLARI :                                              

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Edebiyat Fakültesi                                                          

F.Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Fen Fakültesi

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

İstanbul Tıp Fakültesi

İşletme Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Orman Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

ENSTİTÜ TABLOLARI:

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Enstitüsü

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Avrasya Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

YÜKSEKOKUL TABLOLARI:

Devlet Konservatuvarı

 

MESLEK YÜKSEKOKULU TABLOLARI:

Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Ormancılık Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Veteriner Fakültesi Veteriner Meslek Yüksekokulu

 

24 Aralık 2015
5033 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00