Farabi Kontenjan Tabloları Hk.

Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimi Programının (Farabi değişim Programı) işleyişine ilişkin yönetmelik 18.02.2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Farabi Değişim programı 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için değişime katılabilecek öğrenci sayıları ve sürelerine ilişkin tablonun doldurulup yönetim kurulu kararı alınarak Yüksekokul/Fakülte/Enstitüler tarafından 31.01.2014 tarihi mesai bitimine kadar Farabi Kurum Koordinatörlüğüne gönderilmesini rica ederiz.

NOT:  Yeni kontenjan açacak bölümlerimizin ayrıca Birim Koordinatörü atamaları, atanan Birim Koordinatörümüzün iletişim bilgileri (dahili ve cep numarası , e-posta adresi) tabloya eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

FAKÜLTE TABLOLARI :                                               YÜKSEKOKUL TABLOLARI:

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi                                                 B.E.S.Y.O

Diş Hekimliği Fakültesi                                                     Devlet Konservatuvarı

Eczacılık Fakültesi                                                           Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu

Edebiyat Fakültesi

F.Nightingale Hemşirelik Fakültesi                                 M.YO. TABLOLARI:

Fen Fakültesi                                                                   Adalet Meslek Yüksekokulu

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi                                     Ormancılık Meslek Yüksekokulu

Hukuk Fakültesi                                                                Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İktisat Fakültesi                                                                Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

İlahiyat Fakültesi                                                             Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İletişim Fakültesi                                                            Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu

İstanbul Tıp Fakültesi

İşletme Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Orman Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Veteriner Fakültesi

06 Ocak 2014
10024 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00