2013 – 2014 Akademik Yılı Güz / Güz+Bahar Başvuruları Başlıyor…

2013-2014 Akademik Yılı Güz/Güz-Bahar Başvuruları Başlıyor

2009-2010 öğretim yılı itibariyle uygulamaya geçen Farabi Değişim Programı başarılı dört öğretim yılını geride bırakarak, 2013-2014 öğretim yılı Güz / Güz-Bahar yarıyılı için başvurularını 1 Mart – 22 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleştirecektir.

2013-2014 yılı Güz / Güz-Bahar yarıyılı için Anlaşmalı Üniversiteler ve 2013-2014 Güz – Bahar yarıyılı kontenjanlarımız aşağıda yer almaktadır. Değişimden faydalanmak isteyen  İstanbul Üniversitesi öğrencileri, başvuru tarihleri içerisinde Üniversitemiz Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü ofisine şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir. (Her öğrenci kayıtlı olduğu  üniversitesindeki Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü ofisine başvuru yapacaktır)

Başvuru için Gerekli Belgeler

  •   1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  •   2 adet Onaylı Transkript
  •   4 adet Resim

 Not: Aday Öğrenci Başvuru Formu ve Öğrenci Başvuru Formu ofis memurlarımızla birlikte doldurulacaktır.

Başvuru Koşulları

* Ön lisans ve lisans öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4 olması,
* Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.5/4 olması,

* Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programdan yararlanamazlar.

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

Not:  Üniversitemiz gerek kendi öğrenci yoğunluğu ve gerek de yoğun değişim talebinden dolayı genel kontenjan belirleyerek değişimi gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki tablolardada belirtildiği gibi kabul edebileceği ve gönderebileceği kontenjan dâhilinde protokol imzalamış olduğu Üniversitelerden gelen başvuruların tümü içinden en yüksek puana sahip öğrenciler seçilmektedir.

İlginize teşekkür ederiz.

      Anlaşmalı Üniversiteler                        Kontenjanlarımız

07 Şubat 2013
17613 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00